Yeni müşteriler bularak ihracatınızı arttırmak, 
 
Sektörün nabzını tutmak,
 
Ürün ve hizmetlerini tanıtmak,
 
Sektör içindeki değişikliklere hızlı adapte olmak.